وزیر

حاشیه های سفر وزیر کشور به اردبیل

حاشیه های سفر وزیر کشور به اردبیل

عکسی هایی که در خبرگزاری ها و فضای مجازی منتشر شده، نشان می دهد که هیچ یک از نمایندگان به استقبال وزیر کشور نرفتند.