ورشکستگی آلپاری.

دلیل کاهش اعتماد به بروکر آلپاری چیست؟

دلیل کاهش اعتماد به بروکر آلپاری چیست؟

در بازار فارکس، بروکرها امکان انجام معاملات توسط مشتریان را فراهم می‌کنند. همین موضوع اهمیت این ابزار کلیدی را در این بازار بزرگ نشان می‌دهد.