هیجان

مدیریت هیجان و استرس تماشای فوتبال

مدیریت هیجان و استرس تماشای فوتبال

هیجان و استرس تماشای فوتبال، اگر مدیریت نشود ممکن است به اتفاقات تلخی ختم شود.

چه کنم کودکم همیشه شاد باشد؟

چه کنم کودکم همیشه شاد باشد؟

آموزش خوش‌بین بودن و هوش‌هیجانی به کودک، شام‌خوردن با او و … از کمتر شنیده‌شده‌ترین راهکارهای داشتن فرزندانی شاد است.