هپاتیت

شیوع عجیب هپاتیت در بین کودکان

شیوع عجیب هپاتیت در بین کودکان

خبرهایی از شیوع هپاتیت در بین کودکان در اروپا به گوش می رسد، عده ای این بیماری را به کووید ارتباط می دهنداما مقامات بهداشت انگلستان آن را رد کرده اند.