هپاتیت

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص هپاتیت در علوم پزشکی اردبیل

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص هپاتیت در علوم پزشکی اردبیل

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل از راه‌اندازی آزمایشگاه تشخیص هپاتیت در محل آزمایشگاه مولگولی بهداشت این دانشگاه خبر داد.

شیوع عجیب هپاتیت در بین کودکان

شیوع عجیب هپاتیت در بین کودکان

خبرهایی از شیوع هپاتیت در بین کودکان در اروپا به گوش می رسد، عده ای این بیماری را به کووید ارتباط می دهنداما مقامات بهداشت انگلستان آن را رد کرده اند.