نواوستی

نواوستی؛ رسمی برای پاک کردن بدی‌ها

نواوستی؛ رسمی برای پاک کردن بدی‌ها

مراسم سنتی “نواوستی” یا همان “سو اوستی” به معنای پریدن از روی آب است که همه ساله در صبح آخرین چهارشنبه سال با حضور مردم در کنار رودخانه ها برگزار می شود.