نقاشی

نقاشی بکش تا بگویم چه شخصیتی داری

نقاشی بکش تا بگویم چه شخصیتی داری

آزمون معتبر «جان‌بوک» و «امانوئل همر» ثابت‌کرده وقتی نقاشی می‌کشیم به‌طور ناخودآگاه خصوصیات‌شخصیتی خود را روی کاغذ لو می‌دهیم.

مزایای نقاشی کشیدن بزرگسالان

مزایای نقاشی کشیدن بزرگسالان

از منظر روان‌شناسی بر خلاف تصور عموم که نقاشی را فقط برای کودکان مفید می‌دانند، برای بزرگسالان هم مزایای قابل‌توجهی دارد.

نقاشی کودکان

نقاشی کودکان

نقاشی کودکان