نفخ

علت‌های متفاوت دردهای گوارشی

علت‌های متفاوت دردهای گوارشی

درد یا اسپاسم معده، دردهای ضربان‌دار و نفخ، انواع مختلفی از درد معده است که باید برای درمان آن اقدام کرد.