نام

اسم های ترکی

اسم های ترکی

در اینجا اسم های ترکی پسرانه و دخترانه همراه با معنی آن جمع آوری شده است.

نام های ترکی دخترانه

نام های ترکی دخترانه

در اینجا گلچینی از نام های ترکی دخترانه جمع آوری شده است.

نام های ترکی پسرانه

نام های ترکی پسرانه

یش از ۲۶۰۰ نام های ترکی پسرانه به همراه معانی آن به همت پرویز زارع شاهمرسی پژوهشگر و نویسنده آذربایجانی گردآوری شده است که به ترتیب حروف الفبا در زیر مشاهده میکنید.