نابینا

درمان نابینایی با استفاده از صدا

درمان نابینایی با استفاده از صدا

نابینایی یک ناتوانی است تاکنون هیچ درمان غیر تهاجمی برای این ناتوانی وجود نداشته است اما به تازگی محققان توانستند با استفاده از امواج اولتراسوند و صدا به دستاوردهایی در درمان آن برسند.