موشن گرافی

وظیفه والدین در استفاده کودکان از فضای مجازی

وظیفه والدین در استفاده کودکان از فضای مجازی

یکی از دغدغه والدین استفاده بی رویه کودکان از اینترنت و فضای مجازی است.

موشن گرافی | بحران سالمندی جمعیت

موشن گرافی | بحران سالمندی جمعیت

موشن گرافی | سهم ادوات کشاورزی در تصادفات

موشن گرافی | سهم ادوات کشاورزی در تصادفات

استفاده از ماشین آلات و ادوات کشاورزی می طلبد که برنامه های آموزشی برای کاهش آسیب های ناشی از آن تولید و منتشر شود.

موشن گرافی | از بیماری امکرون پیشگیری کنیم

موشن گرافی | از بیماری امکرون پیشگیری کنیم

امکرون سویه ای از کرونا با قابلیت سرایت زیاد است