مهدی خدمتی

جزئیات خسارت سیلاب در مشگین شهر

جزئیات خسارت سیلاب در مشگین شهر

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل گفت:۱۲۰۰ راس گوسفند در حین کوچ از روستای سواره مشگین‌شهر در اثر سیلاب تلف شد.