منفی

فکرهای بدی در مورد خانمم به سرم می زنه

فکرهای بدی در مورد خانمم به سرم می زنه

مشاوره: هر ثانیه می‌ترسم خانمم به عشق‌مان پشت پا بزند و برود.

رفتار اصولی با منفی باف‌ها

رفتار اصولی با منفی باف‌ها

رفتار اصولی با افرادی که همیشه جنبه منفی هر کاری را پررنگ می‌کنند دشوار اما ضروری و شدنی است.

تجربه منفی از زندگی و آدم‌های دیگر

تجربه منفی از زندگی و آدم‌های دیگر

واکاوی روان شناسانه مکالمه ای پربازدید که کاربران شبکه‌های‌اجتماعی درباره‌اش نوشته‌اند: «بهترین چیزی که یکی بهم گفته بود، همین بود»