منصور حقیقت پور

نظر مشاور لاریجانی درباره منطقه آزاد اردبیل

نظر مشاور لاریجانی درباره منطقه آزاد اردبیل

نماینده اسبق اردبیل، نیر، نمین و سرعین گفت: بخشی منطقه آزاد اردبیل در اختیار مراکز دانش بنیان قرار گیرد.