معلول

رها کردن سالمندان و بیماران روانی در خیابان

رها کردن سالمندان و بیماران روانی در خیابان

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور گفته، برخی خانواده‌ها که توان نگهداری از سالمندان یا بیماران‌روان را ندارند، آن‌ها را در خیابان رها می‌کنند؛ راهکار چیست؟

روز شنیدن صدای معلولان

روز شنیدن صدای معلولان

روز جهانی معلولان روزی است که دوباره به اطرافمان بنگریم و پیام هایی را که با زبان اشاره ردوبدل می‌شوند، مشاهده کنیم.

کمک یک میلیاردی بنیاد علوی به بهزیستی اردبیل

کمک یک میلیاردی بنیاد علوی به بهزیستی اردبیل

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل همچنین به کمک یک میلیارد ریالی بنیاد علوی برای ساخت مسکن خانواده‌های ۲ معلوله و بیشتر اشاره کرد.

شناسایی ۹ هزار معلول در اردبیل

شناسایی ۹ هزار معلول در اردبیل

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: با اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ۹ هزار و ۳۷۲ معلول در حاشیه شهرها و مناطق روستایی این استان شناسایی شدند.