معروف خسروی

ثبت بیش از ۲۷ هزار تردد جاده‌ای در شهرستان خلخال

ثبت بیش از ۲۷ هزار تردد جاده‌ای در شهرستان خلخال

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خلخال بیان کرد: تا پایان وقت روز ششم فروردین ماه ۱۴۰۱ بیش از ۲۷ هزار خودرو از محور خلخال به فیروز تردد نموده‌اند