معتاد

داستان تلخ برادر و خواهر معتاد

داستان تلخ برادر و خواهر معتاد

داستان تلخ برادر و خواهری که به مواد مخدر آلوده شده بودند.

مرد35ساله: شرط ترلان ازدواج مخفیانه بود

مرد35ساله: شرط ترلان ازدواج مخفیانه بود

این مرد جوان با اشاره به اینکه شرط ترلان با من ازدواج مخفیانه بود، می گوید: من قبول کردم ولی او بطرز مشکوکی باردار شده بود.

در دام شیطانی یک دختر خیابانی

در دام شیطانی یک دختر خیابانی

زن 30 ساله ای که با حیله و نقشه قبلی در دام شیطانی یک دختر خیابانی افتاده بود، می گوید: او به بهانه لاغری قرص هایی به من داد که بعدها متوجه شدم ، مواد مخدر بوده است.

درمان سرماخوردگی با دود شیره تریاک!

درمان سرماخوردگی با دود شیره تریاک!

جوان 21 ساله ای که پدر و مادرش برای درمان سرماخوردگی با چند دود شیره تریاک می دادند، می گوید: در 17 سالگی برای تامین هزینه مواد مخدر از مغازه ها سرقت می کردم.

رفتار پسرم بعد از ترک اعتیاد عوض شده است

رفتار پسرم بعد از ترک اعتیاد عوض شده است

مشاوره فردی: پسرم بعد از ترک ‌اعتیاد، حوصله سر کار رفتن ندارد.

زن32ساله: بساط مواد مخدر در اتاق خواب پهن شد

زن32ساله: بساط مواد مخدر در اتاق خواب پهن شد

زنی که از آینده اش ابراز نگرانی می کند، می گوید: همان روز اول فهمدیم که او قبلا ازدواج کرده و شبش بساط مواد مخدر را پهن کرد.

نشئگی پسرم او را به کام مرگ کشاند

نشئگی پسرم او را به کام مرگ کشاند

پدر این پسر می گوید: پسرم با دوستانش به بیرون رفت ولی من جنازه ای را تحویل گرفتم که می گفتند بر اثر نشئگی فوت کرده است.

رفتار شوهرم هر لحظه تغییر می یابد

رفتار شوهرم هر لحظه تغییر می یابد

شوهرم یک روز مرد رویاهایم می‌شود و یک روز پرخاشگر و زود رنج

دورهمی تریاک پدر با سه فرزندش

دورهمی تریاک پدر با سه فرزندش

این زن با اشاره به اینکه شوهرم سه فرزندم را نیز معتاد کرده از زندگی تلخ خود می گوید.

زنی را با سر و وضعی زننده درون اتاق دیدم

زنی را با سر و وضعی زننده درون اتاق دیدم

زن 46 ساله با اشاره به اینکه شوهرم به من خیانت کرده است، می گوید: وقتی وارد اتاق شده ام زنی را با سر و وضعی زننده درون اتاق دیدم.