مشق

درباره مخترع مشق شب

درباره مخترع مشق شب

اگر عبارت «چه کسی مشق شب را اختراع کرد؟» را در اینترنت جست‌وجو کنید، لینک‌های زیادی می‌بینید که ادعا می‌کنند شخصی به‌نام «روبرتو نویلیس» معضل مشق شب را ایجاد کرده‌است اما شواهد درباره ریشه‌های تکالیف مدرسه ، چیز دیگری می‌گوید.