مشترک

(برگه 2)
میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی در خلخال ۹۳ درصد است

میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی در خلخال ۹۳ درصد است

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای شهرستان خلخال را بیش از ۹۳ درصد عنوان کرد.