مستند

مستند باباخان اردبیلی ساخته شد

مستند باباخان اردبیلی ساخته شد

فیلمساز اردبیلی با اشاره به اینکه مفاخر اردبیلی نباید به ورطه فراموشی سپرده شود،گفت: مستند قهرمان دوران مشروطه اردبیل باباخان آماده پخش شده و به زودی این اثر فاخر رونمایی خواهد شد.