مداحی

۱۵۴ نفر مداح بیمه شده عضو بنیاد دعبل خزاعی

۱۵۴ نفر مداح بیمه شده عضو بنیاد دعبل خزاعی

مسئول بنیاد دعبل خزاعی استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ این بنیاد را تحویل گرفتم و در این مدت ۳۵ نفر افزایش اعضاء داشته ایم و همچنین مجموع مداحان بیمه شده در استان ۱۵۴ نفر می باشد.

مداح اردبیلی به شکبه تلویزیون عراق رفت

مداح اردبیلی به شکبه تلویزیون عراق رفت

طنین نوای ملکوتی دارالارشاد اردبیل در تلویزیون الکمیل عراق