محمود اصغری

امام جمعه سرعین به مدیران اجرایی اولتیماتوم داد

امام جمعه سرعین به مدیران اجرایی اولتیماتوم داد

امام جمعه سرعین نسبت به آمادگی مدیران برای استقبال از مسافران هشدار داد.