محرم نامه

سلیم موذن زاده در اوج شهرت

سلیم موذن زاده در اوج شهرت

استاد سلیم موذن زاده در حال ضبط برنامه در استودیو صدا و سیما

بیرقی از جنس طلا در اردبیل

بیرقی از جنس طلا در اردبیل

بیرق طلا بافت محله قاضیان ( گازران) مربوط به سال 112 شمسی

زیارتنامه اربعین و محورهای مهم آن

زیارتنامه اربعین و محورهای مهم آن

زیارتنامه اربعین مهم و پر از پیام و آگاهی است که باید با دقت بیشتر، به شناخت محورهای این زیارتنامه پرداخت.

عزاداران اردبیلی در روز اربعین

عزاداران اردبیلی در روز اربعین

مردم اردبیل در دهه 50 به مناسبت روز اربعین در مشهد مقدس دسته عزاداری برگزار کرده بودند.

فوت و فن پخت آش نذری

فوت و فن پخت آش نذری

نذری دادن در شب و روزهای مناسبتی یکی از رسم و رسوم است و آش نذری یکی از پایه های ثابت ایرانیان است .

عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

عکسی از عزاداری کودکان اردبیلی در دهه 1350

عاشقی و دلدادگی بر قاعده نظم و عقلانیت

عاشقی و دلدادگی بر قاعده نظم و عقلانیت

عارف عالی نسب

دسته عزاداری محله طوی در سال 1337

دسته عزاداری محله طوی در سال 1337

عکسی از دسته عزاداری محله طوی اردبیل در سال 1337

کمک 10 تومانی برای زنجیرچیان باغمیشه

کمک 10 تومانی برای زنجیرچیان باغمیشه

عکسی از قبض کمک 10 تومانی برای زنجیرچیان محله باغمیشه اردبیل در دهه 1340

بیرق حیدری و نعمتی در سال 1340

بیرق حیدری و نعمتی در سال 1340

عکسی از ریش سفیدان محله طوی در کنار بیرق حیدری و نعمتی (قوشا بایداق( در سال 1340