لاستیک

دلیل فاسد شدن مواد غذایی در یخچال

دلیل فاسد شدن مواد غذایی در یخچال

به طور معمول مواد غذایی زمان طولانی در یخچال سالم می ماند اما مواقعی مواد داخل یخچال زود فاسد می‌شود، چرا؟