قورقا

غذای مخصوص اردبیلی ها در چهارشنبه سوری

غذای مخصوص اردبیلی ها در چهارشنبه سوری

اردبیلی ها هم همچون سایر شهرها برای چهارشنبه سوری غذای ویژه ای دارند.