قورباغه

مثل قورباغه آب پز نشی یک موقع

مثل قورباغه آب پز نشی یک موقع

سندروم «قورباغه آب پز »، درباره افرادی که نسبت به شرایط اشتباه زندگی‌‌شان بی‌‌تفاوت هستند و درنتیجه با یک اتفاق بد غافلگیر می‌‌شوند.