قهر

شوهرم با هر بحثی قهر می کند، چه کنم؟

شوهرم با هر بحثی قهر می کند، چه کنم؟

مشاوره فردی: در عقدیم و شوهرم زود به زود قهر می‌کند.

علت های روانی قهر کردن زیاد

علت های روانی قهر کردن زیاد

در این نوشتار از علت‌های روانی قهر کردن زیاد و نحوه برخورد صحیح با چنین افرادی گفتیم.

چطور با شوهرم آشتی کنم؟

چطور با شوهرم آشتی کنم؟

مشاوره فردی: برای آشتی با شوهرم، نمی‌خواهم سنگ روی یخ شوم.

بهترین واکنش ها در مقابل قهرهای کودکان

بهترین واکنش ها در مقابل قهرهای کودکان

به‌بهانه پربازدید شدن تصویری از کودکی که در اعتراض به والدینش در وسط خیابان د راز کشیده، از مواجهه اصولی با این اتفاقات گفتیم.

رفتارهای اشتباه موقع قهر کردن

رفتارهای اشتباه موقع قهر کردن

قهر کردن زوج ها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد اما برخی تصمیم‌های آسیب‌زاتر هستند که بحران در زندگی‌مشترک را به اوج می‌رسانند.

فرزندانم با هم قهر هستند، چه کنم؟

فرزندانم با هم قهر هستند، چه کنم؟

مشاوره فردی: ۲ پسرم با هم قهر هستند و من و پدرشان را زجر می‌دهد.

هدف برخی افراد از قهر کردن

هدف برخی افراد از قهر کردن

قهر، ابزاری برای کنترل دیگران؟

دختری هستم که از پدرم قهر کردم

دختری هستم که از پدرم قهر کردم

مشاوره فردی: بعد از دعوا با پدرم، در خانه خواهرم زندگی می‌کنم.

وقتی همسرت به حرفت گوش نمی ده

وقتی همسرت به حرفت گوش نمی ده

بعضی زوجین به دلیل تنش‌ها و چالش‌های حل‌نشده با همسر، سراغ سازوکار رفتاری قهر کردن می‌روند، در حالی‌که از عواقبش آگاه نیستند.

مادرم با مادرشوهرش سالهاست که باهم قهر هستند

مادرم با مادرشوهرش سالهاست که باهم قهر هستند

دِل مادرم با مادرشوهرش صاف نمی‌شود، چه کنم؟