قدردانی

راههای قدردانی از همسر که پرو نشود

راههای قدردانی از همسر که پرو نشود

در روز جهانی قدردانی از همسر از ضرورت این کار، راه‌های ابرازش و این‌که آیا باعث پررو یا لوس‌شدن همسر می‌شود یا نه، گفتیم.