قانون

پپشنهاد نماینده اردبیل برای حوادث اخیر

پپشنهاد نماینده اردبیل برای حوادث اخیر

نماینده مردم اردبیل در مجلس بر ضرورت اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید کرد و گفت: دولت از تجربه موفق مجلس برای شنیدن دغدغه های مردم استفاده کند.

حدود اختیارات قیم در قوانین جدید کشور ۱۴۰۱

حدود اختیارات قیم در قوانین جدید کشور ۱۴۰۱

حدود اختیارات قیم در قوانین جدید کشور وظایف اختیارات + مشاوره حقوقی با بهترین وکیل شیراز حامد اسکندری

تربیت بدنی رایگان چرا عملی نمی شود؟‏

تربیت بدنی رایگان چرا عملی نمی شود؟‏

چه کسی در اجرایی نشدن اصل ۳ قانون اساسی مقصر است؟ اصلا آیا لزومی بر اجرای این اصل وجود دارد و یا باید قانون اصلاح شود؟ دنیا در این باره چه کرده است؟ اجرای نشدن قانون اساسی چه ضربه ایی به جامعه زده است؟