قارچ

توصیه های مهم علوم پزشکی اردبیل در مورد مصرف قارچ خوراکی

توصیه های مهم علوم پزشکی اردبیل در مورد مصرف قارچ خوراکی

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اردبیل در اطلاعیه‌ای نسبت به استفاده از قارچ‌های خودرو در این استان هشدار داد.

کشف عجیب: قارچی که حرف می زند

کشف عجیب: قارچی که حرف می زند

مطالعات جدید ثابت کرده‌اند که قارچ ها واقعا با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و دایره واژگان مخصوص دارند.

هشدار علوم پزشکی اردبیل به مصرف قارچ خوراکی

هشدار علوم پزشکی اردبیل به مصرف قارچ خوراکی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نسبت به پیشگیری از مسمومیت با قارچ‌های خودرو سمی در این استان هشدارداد.

قارچ جنگلی

قارچ جنگلی

رویش قارچ جنگلی Wild mushrooms