فضای سبز

کاشت بوته گل

کاشت بوته گل

کاشت بوته گل Planting flowers

توسعه فضای سبز مناطق کم برخوردار در اولویت برنامه های شهرداری

توسعه فضای سبز مناطق کم برخوردار در اولویت برنامه های شهرداری

شهردار اردبیل گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه های این برنامه توجه به مقوله مهم توسعه و نگهداری فضای سبز شهری است.