فست فود

غذای آهسته ای که تبدیل به جنبش شد

غذای آهسته ای که تبدیل به جنبش شد

غذای آهسته (slow food) در نقطه مقابل غذای سریع (Fast Food) و درمجموع سبک زندگی سریع قرار می‌گیرد.