فریزر

ترس و دلهره از خالی شدن یخچال

ترس و دلهره از خالی شدن یخچال

قفسه های فریزر خانه اش، پر از مبادا است. پر از نگرانی برای وقتی که نباشد. کشوهای فریزر که سبک می‌شود، دلشوره می‌گیرد. انگار دچار نوعی ترس و دلهره ناشناخته است از لحظه‌ای که کم بیاورد.

ضرر نگهداری مواد غذایی در کیسه پلاستیکی

ضرر نگهداری مواد غذایی در کیسه پلاستیکی

تغییر سبک زندگی و نداشتن زمان کافی، باعث می‌شود بسیاری از افراد مواد غذایی را در کیسه پلاستیکی در فریزر قرار دهند اما…