فریبکاری

نقشه عجیب زن جوان برای فریب مرد ۷۰ ساله

نقشه عجیب زن جوان برای فریب مرد ۷۰ ساله

مرد ۷۰ ساله که توسط زن جوان فریب خورده بود، در این مطلب داستان خود را اینگونه بیان می کند.

داستانی که دختران دم بخت باید بخوانند

داستانی که دختران دم بخت باید بخوانند

دختر ۳۲ ساله ای که زندگی خود توسط یک خواستگار به تباهی کشیده شده است، با بیان سرگذشت تلخ خود این داستان را روایت کرد تا درسی برای دیگران دختران باشد.

فریبکاری برای گرفتن دختر مردم !

فریبکاری برای گرفتن دختر مردم !

این زن با اشاره به اینکه وقتی پسرم معتاد شده بود خیلی ها توصیه کردند که اگر ازدواج کند ممکن است اعتیاد را ترک کند، می گوید: با فریبکاری توانسته ام دختری برای پسرم بگیرم.