فرکانس

سخنان وسوسه‌انگیز و جذاب

سخنان وسوسه‌انگیز و جذاب

آموزش هم‌فرکانس شدن برای رسیدن به همه خواسته‌ها به‌بهانه ازدواج یک دختر با یکی از معروف‌ترین بازیگران ایرانی پرطرفدار شده؛ ماجرا چیست؟