فرمانداری

امینی فرماندار نمین شد

امینی فرماندار نمین شد

با حکم استاندار اردبیل، طیب امینی به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان نمین منصوب شد.