غر

شوهرم مرا درک نمی‌کند و مدام غر می‌زند

شوهرم مرا درک نمی‌کند و مدام غر می‌زند

مشاوره فردی: کاسه صبرم به‌خاطر غر زدن های شوهرم لبریز شده‌است.

خطری برای مردان در پشت غرهای زنان

خطری برای مردان در پشت غرهای زنان

نتایج تحقیق روی ۱۰ هزار زوج دانمارکی طی ۱۰ سال، از رابطه غر زدن مدام زنان با فوت شوهرها حکایت دارد.