عوارض

کرونا چه بلایی سر کودکان می آورد

کرونا چه بلایی سر کودکان می آورد

اختلال‌در‌ خواب، وابستگی، کاهش تمرکز، ترس، انزواطلبی و … از بارزترین عوارض زندگی در شرایط کرونایی برای کودکان است، والدین چه کنند؟