علیرضا فرخی

مراجعه ۷ هزار نفر به پزشکی قانونی اردبیل

مراجعه ۷ هزار نفر به پزشکی قانونی اردبیل

علیرضا فرخی گفت: در پنج ماه نخست سال جاری، هفت هزار و ۲۴۶ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه کرده‌اند.