عاشق

سرانجام عشق و عاشقی پسر 16 ساله

سرانجام عشق و عاشقی پسر 16 ساله

این پسر می گوید: من عاشق شده بودم ولی پدرم با کمربند به جانم افتاد و گفت این کمربند هوای عشق و عاشقی را از سرت بیرون می کند!

زود زود عاشق دخترها می شوم

زود زود عاشق دخترها می شوم

مشاوره فردی: در 2 سال اخیر، 3 بار عاشق شدم!

جلوی مغازه مرغ فروشی عاشق دختری شدم

جلوی مغازه مرغ فروشی عاشق دختری شدم

مشاوره فردی: در صف خرید مرغ، عاشق شدم!

تاثیر صدا برای عاشق شدن

تاثیر صدا برای عاشق شدن

صدا عامل مهمی است برای عاشق‌شدن؟

پسری اومد جلوی در خونه و بخاطر من رگشو زد

پسری اومد جلوی در خونه و بخاطر من رگشو زد

کاربری نوشته: «خواستگار یکی از آشناها سه بار اومد جلوی در خونه شون رگشو زد(جدی) که چرا دخترتون رو به من نمی دین؟

رفتارهایی خطرناک زنان با شوهر

رفتارهایی خطرناک زنان با شوهر

قطع ارتباط چشمی، حاضرجوابی‌های غیرمنصفانه، بی‌اعتنایی و … از رفتارهایی خطرناک زنان با شوهرانشان است که باعث نابودی عزت‌نفس شوهر شده و پایداری زندگی‌مشترک را به‌خطر می‌اندازد.

داستان صیغه زن 43 ساله با پسر 19 ساله

داستان صیغه زن 43 ساله با پسر 19 ساله

این زن 54 ساله با اشاره به اینکه صیغه پسری شدم که 25سال از من کوچکتر است، می گوید:او در آن زمان هنوز به 19 سالگی هم نرسیده بود و دلباخته او شدم.

کاش با پسردایی ام ازدواج کنم

کاش با پسردایی ام ازدواج کنم

پسردایی‌ام عاشق دختر دیگری بود حالا عاشق من شده، چه کنم؟

زن۲۵ساله: هیچ علاقه‌ای به شوهرم ندارم

زن۲۵ساله: هیچ علاقه‌ای به شوهرم ندارم

هیچ علاقه‌ای به شوهرم ندارم و زندگی بدون عشق برایم از زهرمار تلخ ‌تر است.