عادل کریمی

رشد ۴۸ درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون اردبیل

رشد ۴۸ درصدی پرداخت تسهیلات بانک توسعه تعاون اردبیل

عادل کریمی اظهار کرد: بانک توسعه تعاون طی یک سال گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعداد ۵ هزار و ۱۱۰ پرونده پرداخت کرده که از این رقم هزار و ۳۵۰ میلیارد به تعداد هزار و ۳۶۰ فقره در سال جاری پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر مبلغ ۲۰۰ درصد و از نظر تعداد ۴۸ درصد رشد داشته است.

اهتمام دولت در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

اهتمام دولت در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

عادل کریمی گفت:دولت در اجرای مصوبات مجلس در خصوص افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اهتمام کافی داشته باشد و از طرفی مجلس نیز در قوانین بودجه سنواتی آتی این مهم را در اولویت خود داشته باشد.