طغیان

اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در روز ۱۳ بدر

اطلاعیه ستاد مدیریت بحران در روز ۱۳ بدر

ستاد مدیریت بحران شهرستان مشگین شهر بخاطر احتمال طغیان رودخانه ها اطلاعیه ای صادر کرد.