طعنه

تیکه انداختن های زن شوهری

تیکه انداختن های زن شوهری

کارکرد گفتن تیکه انداختن و جملات طعنه‌آمیز در زندگی مشترک به خصوص در مواقع عصبانیت چیست و چرا این قدر طرفدار دارد؟