طالبی

درست کردن بستنی با طالبی بی‌مزه

درست کردن بستنی با طالبی بی‌مزه

طالبی را با شکر در مخلوط‌کن بریزد و بعد بستنی سنتی بازاری به آن اضافه کنید تا طالبی بستنی درست شود.

تشخیص طالبی رسیده

تشخیص طالبی رسیده

مشخصات طالبی رسیده و شیرین

روش تهیه اسموتی با طمع طالبی

روش تهیه اسموتی با طمع طالبی

با طالبی های بی مزه و له شده« اسموتی » خوشمزه درست کنید.