ضرب و جرح

اقدام عجیب دختر ۲۵ ساله در خانه

اقدام عجیب دختر ۲۵ ساله در خانه

این دختر می گوید: وقتی به درخواست پدرم جواب سربالا دادم او در رختخواب مرا زیر کتک قرار داد.