ضرب المثل

ضرب المثل ها مربوط به ترشی

ضرب المثل ها مربوط به ترشی

یکی از کنایه ها که در ضرب المثل ها هم آمده است ، لفظ «ترشیده» است.

چند ضرب المثل حکیمانه و قصه های پشت آن‌

چند ضرب المثل حکیمانه و قصه های پشت آن‌

ضرب المثل های فارسی بیانی شیرین و فشرده از حکمت های مهم برای زندگی بهتر بودند که متاسفانه این روزها کاربردشان کم شده، با چند ضرب‌المثل حکیمانه و قصه‌های پشت آن‌ها که می تواند در زندگی روزمره ما موثر باشد،آشنا شویم.