شیطان

رابطه جنسی با شیطان عشوه گر

رابطه جنسی با شیطان عشوه گر

مرد فریفته با اشاره با اینکه آن زن با عشوه گری و ظاهر جذاب مرا فریب داد، می گوید: وقتی با او رابطه برقرار کردم فکر می کردم شیطان فریبم داده است ولی در واقع در طول این مدت من با خود شیطان ملاقات می‌کردم.

رابطه شیطانی راننده آژانس با زن مسافر

رابطه شیطانی راننده آژانس با زن مسافر

این مرد می گوید: مرد مسافر به من اعتماد کرد ولی من نگاه شیطانی به زن او داشتم و بالاخره توانستم اسیر هوس های خود شوم.

دختر ۱۹ ساله: فردین مرا باردار کرد و رفت

دختر ۱۹ ساله: فردین مرا باردار کرد و رفت

این دختر می گوید: من دچار عشقی احساسی و هیجانی شده بودم، تنها با لباسی که بر تن داشتم راهی منزل مجردی فردین شدم و ….