شیخ صفی

بقعه شیخ صفی الدین؛ معماری اسلامی در قرون وسطا

بقعه شیخ صفی الدین؛ معماری اسلامی در قرون وسطا

بقعه شیخ صفی الدین در حدود ۷۰۰ سال قبل، باغ بزرگی به نام اسفریس بوده است که شیخ در بخشی از باغ به ارشاد و تدریس مریدان می‌پرداخته است.