شوهر

(برگه 2)
شوهرم حرف های بدی در خانه می زند

شوهرم حرف های بدی در خانه می زند

می‌ترسم فرزندانم مثل شوهرم از الفاظ‌ زشت استفاده کنند.

شوهرم مدام مرا سرزنش می کند

شوهرم مدام مرا سرزنش می کند

هر صبح ‌و ‌شب، کار شوهرم فقط ایراد گرفتن و سرزنش من است.

حرف‌های شوهرم آزارم می‌دهد

حرف‌های شوهرم آزارم می‌دهد

همسرم می‌گوید که رفتارهای من را جدی نگیر!

زن۲۵ساله: هیچ علاقه‌ای به شوهرم ندارم

زن۲۵ساله: هیچ علاقه‌ای به شوهرم ندارم

هیچ علاقه‌ای به شوهرم ندارم و زندگی بدون عشق برایم از زهرمار تلخ ‌تر است.

درخواست جالب یک زن از من

درخواست جالب یک زن از من

زن با تمامی ویژگی هایی که داشت ولی خودش را باخته بود، او درخواست کمک از من داشت ولی ….

شوهرم خوب تصمیم نمی گیرد

شوهرم خوب تصمیم نمی گیرد

منطقی‌تر بودن تصمیم‌های من نسبت به‌شوهرم، دردسرساز شده است.