شهربازی

میهمان 13 ساله اردبیل به شهر خود نرسید

میهمان 13 ساله اردبیل به شهر خود نرسید

بر اثر سقوط یک کودک ۱۳ ساله از قطار بازی مجموعه تفریحی و گردشگری شورابیل این کودک جان خود را از دست داد.

شهربازی های اردبیل استانداردسازی شدند

شهربازی های اردبیل استانداردسازی شدند

هاشم علایی  تمام تجهیزات مورداستفاده در شهربازی و زمین بازی موجود در استان را مشمول مقررات استاندارد اجباری دانست

شهربازی

شهربازی

بازی در شهربازی