شخصیت

حس کردید که خارج از بدن خود هستید

حس کردید که خارج از بدن خود هستید

در این مطلب سندروم مسخ شخصیت بررسی می‌کنیم.

شخصیت پردازی در کجاها بدرد می خورد؟

شخصیت پردازی در کجاها بدرد می خورد؟

یکی از ابزار قدرتمند کسانی که دست‌به قلم‌هستند، «شخصیت‌پردازی»است.

شخصیت شناسی از طریق شکل خواب

شخصیت شناسی از طریق شکل خواب

نتایج یک پژوهش جدید با بررسی شکل خواب هزار نفر، ۶ وضعیت شایع‌تر خواب را با اشکال شخصیتی مختلف مرتبط کرده است.

نقاشی بکش تا بگویم چه شخصیتی داری

نقاشی بکش تا بگویم چه شخصیتی داری

آزمون معتبر «جان‌بوک» و «امانوئل همر» ثابت‌کرده وقتی نقاشی می‌کشیم به‌طور ناخودآگاه خصوصیات‌شخصیتی خود را روی کاغذ لو می‌دهیم.

با نوع ادویه به شخصیت افراد پی ببرید

با نوع ادویه به شخصیت افراد پی ببرید

یافته های یک پژوهش روی ۲ هزار نفر نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین مصرف ادویه و شخصیت افراد وجود دارد.

وقتی شخصیت شما با یک کودک عوض می شود

وقتی شخصیت شما با یک کودک عوض می شود

مزایای کمتر شنیده شده از تاثیرات تربیت فرزند بر شخصیت و روان والدین که زمینه‌ساز موفقیت همه اعضای خانواده خواهد شد.

شخصیت شناسی افراد از روی صدا

شخصیت شناسی افراد از روی صدا

مطالعات روان‌شناختی روی ۲۲۱۷ نفر نشان داده‌ که می توان شخصیت شناسی افراد از روی صدا را تشخیص داد.

شخصیت‌ زنان خود را بهتر بشناسید

شخصیت‌ زنان خود را بهتر بشناسید

نتایج یک پژوهش ۱۰ ساله در مورد شخصیت نشان می‌دهد بی‌نظمی آشپزخانه نشان‌دهنده فقدان عاطفی، کمدها نشان‌دهنده بی‌توجهی به‌جزئیات و حمام هم احساس بی‌لیاقتی است.

شوهرم می گوید کاش تو را انتخاب نمی کردم

شوهرم می گوید کاش تو را انتخاب نمی کردم

مشاوره فردی: شوهرم می گوید که برایش جذاب نیستم، چه کنم؟

درون شما هم اختلال شخصیتی وجود دارد

درون شما هم اختلال شخصیتی وجود دارد

آشنایی با معیارهایی که تعیین می‌کند یک رفتار در ما، سالم و طبیعی است یا حالتی ناسالم و ناکارامد پیدا کرده و نیازمند مداخلات روان شناختی است تا اختلال شخصیتی بررسی شود.